EN
.vc_custom_1491733834790{padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}.vc_custom_1491733840392{padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}

İTÜ İletişim Fakültesi

Proje Yeri: İstanbul , Beşiktaş (Maçka kampüsü)

Proje Ofisi: Pafika Mimarlık

Proje Tipi: Mimari

Proje Tipi Grubu: Eğitim, Yarışma Projesi

Tasarım Ekibi: Pafika Mimarlık

İşveren: İstanbul Teknik Üniversitesi

Uygulama Projesi: Pafika Mimarlık

Proje Başlangıç Yılı: 2019

Proje Bitiş Yılı: 2019

Toplam İnşaat Alanı: 32600 m²

İTÜ İŞLETME FAKÜLTESİ MİMARİ PROJE 

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU:

Tarihi bir alanda ve tarihi yapılarla iç içe yapılacak projenin birçok deneyenimi bir arada ele alması mimari açıdan bir fırsat olduğu kadar, bundan sonraki uygulamalar içinde bir referans teşkil edecektir.  Bu bilinçle tasarım sürecimize başlarken yapılacak olan yeni yapının hem kendini ifade ederken hemde kendini gizlemesini hedefledik.

İTÜ İşletme Fakültesi yeni yapısını tasarlarken belirlenen alan içinde istenilen fonksiyonları bir araya toplamak ve bunları bulunduğu ortama uyum sağlaması hedeflendi. Tasarımı oluştururken çevresel veriler göz önünde bulunduruldu. Mevcut ağaçların korunması hedefiyle Maçka Karakol yapısından mümkün olduğunca uzaklaşması sağlandı. Yapısal anlamda inşa sürecinde oluşabilecek sorunlarında önüne geçilmiş oldu. Maçka karakolu ile yeni yapı arasında uzaklaşmanın getirdiği boşluklar sürekli etkin kullanılacak birer sosyal alanlara dönüştü. Maçka caddesinden Silahtarhane ve Karakol binasının oluşturduğu aks etkinlik alanı ile sonlandırıldı. Kampüsten Silahtarhane binasında boylu boyunca gelen aks da ikinci bir sosyal alan ile sonlandırıldı. Bu iki aks bir biri ile çakıştırılarak doğal bir buluşma alanı oluşturdu. Hali hazırda kullanılan ve eski yapı ile yeni yapıyı birbirine bağlayan iki katlı köprü tasarlandı, üst köprü tamamen dış etkenlerden yalıtılırken alt köprü açık olarak yapıldı, bu sayede üzerinden geçtiği etkinlik alanı ile temas halinde olması sağlandı. Yeni yapı tasarımda tek kütle gibi algılansa da hem kullanımda hem de fiziksel olarak iki bloktan oluşmaktadır. Karakol yapısının dış konturları baz alınarak eğitim bloğu oluşturulurken dışında kalan kısım isi idari kısımlar olarak tasarlandı. Karakol binası yeniden işlevlendirilerek akademik bir yapıya dönüştürüldü. Bu şekli ile yapılar bir bütünün parçaları haline geldi, iç mekan ile dış mekan arasındaki ilişki daha geçirgen olurken sürekli olması sağlandı. Kullanıcılarına interaktif bir deneyim sağlayacak. Kolay ulaşılabilir karmaşık olmayan bir plana sahiptir. Yapı , açık, kapalı ve yarı açık mekanları ile esnek kullanıma olanak vermektedir.

BÜTÜNLEŞME

Tarihi Maçka karakolu ve silahtarhane yapıları ile aynı mekanda bir yapı oluşturmak ortak bir söylemle ortaya çıkmaktadır. Tarihi binaların kendi zamanını ifade ediş biçimi ile tasarlanan yapının uyumu ile bütünleşmesi sağlanmıştır. Yeni tasarı tarihi binalara fon oluşturacak şekilde ele alındı. Yükseklik mevcut yapıların yüksekliğini oranlayarak ihtiyaçları maksimum karşılayacak şekilde planlandı. Cephe tasarımı yapılırken tarihi yapıların cephesine gönderme yapılarak modern malzeme ile yorumlanarak tasarımın kimliğini oluşturdu. Mevcut doğal peyzaj içindeki ağaçlar korunmuş, zaruri olan ağaçlar yine aynı arazi içinde peyzajın bir parçası olarak ele alınmıştır.  Tasarıma konu olan alanda her yapı kendi zamanını kendi dili ile ifade etmektedir. Tasarımızın kendini ve zamanını anlatırken kullandığı üslup tarihi yapılarla yarışmadan ‘rağmen’ demeden yapar..

VAR – YOK iki fonksiyonun bir araya getiren bir yaklaşım benimsenmiştir. Eski ve yeni yapı arasında oluşan boşluklar sosyal alanlara dönüştürülerek ortak mekanlar oluşturulmuştur. Arazi eğimleri ve oluşan kot farklılıkları ekstra fonksiyonlar yüklenmesini sağlamıştır.  Bu mekanlar hem öğrencilerin hem de akademik personelin kullanabileceği alanlar yer almaktadır.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İTÜ İşletme fakülte binası için sürdürülebilirlik konusu tasarımın yaklaşımını oluşturan kendini ifadelendiren ve bulunduğu çevre ile bütünleşmesini üzere ele alır.  Kontrolü sağlanması istenen güneş cephede kullanılan kabuk malzeme ile kontrol edilirken ısı yalıtımına doğal katkı sunmaktadır. Dış ısı ile iç ısı arasında oluşan farklılıkları istenilen değerlerde doğal olarak sağlamaktadır. İç mekan aydınlatılmasında doğal ışığı istenilen şekilde alacak şekilde ışıklıklar oluşturulmuştur. Bu ışıklıklar iç mekanın enerji ihtiyacı duymadan aydınlanmasına hizmet etmektedir. İşletme maliyetleri düşük olması sağlanmıştır. Yapı içerisinde kullanılan aks sistemi sayesinde ihtiyaç halinde bölümler parçalanabilir yada daha büyük mekanların oluşması sağlanacak şekilde tasarlanmıştır.

ENGELLİ ULAŞIMI KULLANIMI

Yapının içindeki tüm katlara engelli öğrenci, akademisyen ve misafirler için erişimi kolaylaştıran yeterli sayıda asansör yapılmış, her katta yeter sayıda engelli tuvaleti çözülmüştür. Dersliklerde girişler kat kotu ile eşlendirildiği için engelli giriş çıkışına göre tasarıma yerleştirilmiştir. Dış mekandaki sosyal alanlar bir birbiri ve bina ile rampa yardımı ile bağlantılı yapıldığından erişim kolaylaştırılmıştır.

  • /